?>

Beletristica

Renumit pentru numărul mare de scriitori şi literaţi din rândurile sale, poporul evreu are ca adevărată avuţie naţională, o serie de opere de o inestimabilă valoare culturală, ai căror autori au fost recompensaţi cu diverse premii internaţionale, inclusiv celebrul Premiu Nobel. Lumea evreiască se reflectă în creaţiile a multor scriitori evrei, trăitori în diverse ţări şi epoci, inclusiv în Israelul modern. Impresionează diversitatea acestor scrieri, de la romane, povestiri, piese de teatru, până la poezii şi chiar aforisme. Din acest vast tezaur, Editura Hasefer scoate la lumina tiparului, anual, titluri noi.

 

Din cărţile apărute:

 

,,Familia Moskat”, roman care i-a adus lui Isaac Bashevis-Singer Premiul Nobel pentru literatură

,,Robul”, roman de Isaac Bashevis-Singer

,,Duşmancele”, roman de Isaac Bashevis-Singer

,,Rătăciţii”, roman de Isaac Bashevis-Singer

,,Judecătorul de pe strada Krochmalna”, proză scurtă, de Isaac Bashevis-Singer

,,Moartea lui Matusalem”, povestiri, de Isaac Bashevis-Singer

,,Până la Ierusalim şi înapoi”, de Saul Bellow, câştigător al Premiului Nobel pentru literatură

,,Butoiaşul vrăjit”, de Bernard Malmud, povestiri

,,Vrăjitoarea din castilia”, pobestire de Şolem Aş

,,Drumeţiile lui Biniomin al treilea”, de Mendele Moiher-Sforim

,,Agapa absolvenţilor”, de Franz Werfel, roman

,,Miriam şi nisipurile mişcătoare”, piese de teatru, de Dumitru Solomon

,,Casa melcului”, de Norman Manea

,,Laptele negru”, de Norman Manea

,,Familia Calaff”, de Iulia Soare

,,Clarenfeld, evreul necesar”, roman, de Mirel Brateş

,,Copil din flori”, roman, de Claus Stephani

,,Lumea de sub pod şi zarva ei”, de Zoltan Terner

,,Pe cuvânt de onoare”, roman, de Laura Z. Hobson

,,Scriitori israelieni de limbă română. Proză, Teatru, Eseu”, antologie

,,Ziua în care s-a tuns David”, roman, de Avram Rotenberg

,,1916” de Felix Aderca, roman interbelic

,,Revolte” de Felix Aderca, roman

,,Bufonii curţii” de Avigdor Dagan, roman

,,De două mii de ani.../Cum am devenit huligan”, de Mihail Sebastian

,,Manasse şi alte scrieri”, de Ronetti-Roman, piesă apreciată de G. Călinescu

,,Foc în Hanul cu tei”, de I. Peltz, reeditare a unui roman cu mare audienţă în epoca interbelică

,,Motl Peţitorul”, roman, de Iacov Tihman

,,Ultima tinereţe a septuagenarului”, poezii, de Shaul Carmel

,,Abel”, volum de poezii, de Tania Lovinescu

,,Faţă de masă cu zodiac”, volum de poezii, de Tania Lovinescu

,,Morminte călătoare”, versuri, de Aurel Storin

,,Prinţul metaforei la curţile metafizicii”, versuri, de Toma George Maiorescu

,,Ţara florilor de câmp”, poezie, de Grişa Gherghei

,,Evreii în mişcarea de avangardă românească”, analize literare, de Ovid S. Crohmălniceanu

,,Prejudecăţi şi judecăţi”, de Ion Ianoşi, filosofie

,,Întâlniri cu Marcel Iancu” de Geo Şerban

,,Cilibi Moise-vestitul în Ţara Românească. Practica şi apropourile”, înţelepciune populară a cunoscutului culegător de aforisme

,,Povestiri pentru copii” – extrase din operele unor clasici ai literaturii idiş, cu ilustraţii de Tia Peltz

,,De cine a fost sustras spectacolul?” (ediţie bilingvă româno-engleză), carte pentru copii, de Nava Semel