?>

Dictionare

Un popor cu vocaţie milenară, aşa cum este poporul evreu, are întotdeauna nevoie de sinteze. Spre exemplu, dacă ne gândim numai la termenii specifici iudaismului, la numărul rabinilor care au păstorit comunităţile din România sau la femeile evreice care s-au remarcat de-a lungul istoriei...avem nevoie urgentă de un dicţionar, de o clasificare! Iar Editura Hasefer dispune de o serie de lucrări elocvente şi din această categorie.

 

Din cărţile apărute:

,,Dicţionar Enciclopedic de Iudaism”, lucrare monumentală

,,Dicţionar de iudaism”, de Dagobert D. Runes

,,Prezenţe rabinice în perimetrul românesc în secolele XVI-XXI” de Baruch Teractin şi Lucian Zeev Herşcovici

,,Dicţionar de personaje biblice şi reprezentarea lor în arte”, de Viorica S. Constantinescu şi Baruch Teractin

,,Evreii în lume. Dicţionar biografic”, de Geofrei Wigoder

,,Evrei din România” – breviar biobibliografic, coordonator: Harry Kuller

,,Femeile şi iudaismul – dicţionar”, de Pauline Bebe

,,Muzicanţii pe acoperiş” de Iosif Sava – mic dicţionar al muzicienilor evrei

,,Dicţionar de lagăr”, de Oliver Lustig

,,Cincizeci de evreice care au uimit lumea”, de Deborah G. Felder şi Diana Rosen

,,Dicţionar tandru al iudaismului”, de Jaques Atali