?>

Memorialistica

Poporul evreu a fost greu încercat aproape în fiecare epocă... Pentru fiecare generaţie a fost plină de semnificaţie şi dureros de prezentă porunca ,, Zahor, aminteşte-ţi”! Şi, parafrazându-l pe Elie Wiesel, mai mulţi gânditori evrei s-au întrebat ,,şi atunci, de ce să nu-mi amintesc cu voce tare?”

La Hasefer, amintirile prind forma concretă, în luptă cu timpul, a cărţilor tipărite!

Din cărţile apărute:

,,Toate fluviile curg în mare”, Vol.I din memoriile laureatului premiului Nobel pentru pace, Elie Wiesel

,,...Şi marea nu se umple”, Vol.II din memoriile lui Elie Wiesel

,,Pierdut în America”, memoriile laureatului premiului Nobel pentru literatură Isaac Bashevis-Singer

,,Viaţa mea”, de Marc Chagall, amintirile marelui pictor

,,Primejdii, încercări, miracole” – Povestea vieţii Şef-Rabinului Dr. Moses Rosen

,,Un tăciune smuls flăcărilor”, de Alexandru Şafran

,,Memorii.Corespondenţa” de Moses Gastner

,,Confesiuni” de Henri Wald

,,Am scăpat de la Auschwitz”, de Alexandru Marton

,,Amintirile unui intelectual evreu din România”, de Arnold Schwefelberg

,,Din viaţa unui evreu român”, de Dr. Adolphe Stern

,,Scrisorile pe care nu le-am scris. Sionism în România dictatorilor”, de Menahem Fermo

,,Creierul şi universul său” – memoriile neurologului Jean Askenasy

,,Viaţa lui Disraeli” biografie de Andre Maurois

,,Vreau să depun mărturie până la capăt”, de Victor Klemperer

,,Oglindiri paralele - Note de călătorie”, de Alexandru Singer

,,Fraţii mai mari – Întâlniri cu iudaismul”, de Andrei Marga

,,Un portret al Americii în 21 de corespondenţe”, de Radu Hervian