?>

Despre noi

Bine aţi venit la Editura HASEFER!

Alături de Editura HASEFER veţi putea face o călătorie virtuală prin ineditul univers evreiesc de ieri şi de azi!

Dacă vă pasionează cultura sau, dacă, pur şi simplu, vreţi să citiţi o carte bună şi ... deosebită..., dacă vă consideraţi credincios, indiferent de confesiunea dvs., sau, dimpotrivă, un ateu declarat, fie că sunteţi sau nu membru al unei comunităţi evreieşti, cu siguranţă veţi găsi ceva interesant de citit la HASEFER (,,Cartea” în lb. Ebraică)!

Poporul evreu şi cultura sa continuă să fascineze. Cu siguranţă, ştie să atragă atenţia. Cel puţin asta a făcut în ultimii...circa 6000 de ani!

Ideea unei edituri a comunităţilor evreieşti din România, care să ofere o alternativă la diverse mituri false despre poporul evreu, create de-a lungul timpului, s-a înfiripat în jurul anului 1991, la iniţiativa Şef-Rabinului României de atunci, Dr. Moses Rosen, şi a pictoriţei Tia Peltz. HASEFER avea să se lanseze cu adevărat ca o alternativă pe piaţa editorială românească în 1995-1996, directorul noii insituţii fiind istoricul Zigu Ornea (n. Orenstein). În 2011, Editura HASEFER intră într-o nouă etapă a existenţei sale şi devine, alături de revista „Realitatea evreiască”, parte componentă a Centrului Iudaic de Editură şi Publicistică, înfiinţat de către Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, prezidată de deputat Dr. Aurel Vainer.

În cei deja... peste 10 ani de activitate, Editura HASEFER le-a oferit cititorilor de limbă română circa 500 de titluri, publicând lucrări de o reală valoare din diverse domenii: iudaism şi filozofie iudaică, istoria evreilor, memorialistică, viaţă comunitară, eseistică, literatură, albume de artă, enciclopedii, dicţionare.

O importantă contribuţie la fondul de carte din România o aduce publicarea în limba română a operelor unor importanţi oameni de cultură contemporani, laureaţi ai premiului Nobel, cum sunt Isaac Bashevis-Singer, Saul Bellow sau Elie Wiesel. Alături de aceştia găsiţi la Hasefer şi alţi numeroşi scriitori şi poeţi israelieni sau având origini evreieşti.

Cunoaşterea complexei filozofii iudaice, izvorâtă inevitabil dintr-o ,,religie a cărţii”, este înlesnită prin apariţia lucrărilor din ampla colecţie Iudaica, dintre care amintim: ,,Călăuza rătăciţilor” de Maimonide (Moses ben Maimon), ,,Studii de mistică iudaică” de Gershom Scholem, dar şi ,,Zohar – Cartea splendorii” (texte cabalistice comentate de G. Scholem), „Dumnezeu în căutarea omului” de Abraham Joshua Heschel, ,,Gog şi Magog” de Martin Buber, „Talmudul” de A. Cohen, ,,Înţelepciunea Cabalei” de Alexandru Şafran, alături de multe cărţi semnate de Moshe Idel. Cititorii au la dispoziţie şi ,,Cântarea cântărilor” a Regelui Solomon – Antologia variantelor româneşti (1688-2008), ediţie îngrijită de Radu Cârneci, sau ,,Din învăţăturile înţelepţilor evrei (II î.e.n – III e.n.) – o lectură modernă a cărţii Pirke Avot” de Rabi Rami M. Shapiro.

Istoria evreilor poate fi mai uşor studiată şi înţeleasă, graţie unor lucări de specialitate, dar şi memorialisticii elocvente. La Hasefer au apărut: ,,Antichităţi iudaice” de Flavius Josephus, „O istorie a evreilor” de Paul Johnson, „Dumnezeu, istoria şi evreii” de Max Dimont, ,,Exterminarea evreilor din Europa” de Raul Hilberg, ,,Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romanae”, o culegere monumentală de studii despre istoria evreilor români, ,,Evreii din România” de Carol Iancu, ,,Memorii.Corespondenţa” de Moses Gastner. Nu sunt ocolite nici subiectele controversate, prin lucrări precum: ,,Protocoalele Înţelepţilor Sionului – Anatomia unui fals” de Hadassa Ben-Itto, „Evreul acuzat. Trei procese celebre: Dreyfus, Beilis, Frank 1894-1915” de Albert S. Lindemann sau ,,Acţiunea Credinciosul – Şef rabinul dr. Moses Rosen şi comunitatea evreiască în arhivele CNSAS”, selecţie de Anca Ciuciu.

Diverse dicţionare şi lucrări de tip enciclopedic sintetizează termenii utili oricui începe o călătorie prin universul evreiesc sau aduc în prim-plan personalităţi evreieşti marcante. Dintre apariţiile acestei categorii menţionăm: ,,Enciclopedia Iudaismului”, ,,Dicţionar de personaje biblice şi reprezentarea lor în arte”, ,,Evreii în lume. Dicţionar biografic”, ,,Prezenţe rabinice în perimetrul românesc. Secolele XVI-XXI”, sau ,,Cincizeci de evreice care uimesc lumea”. Opere de artă de o inestimabilă valoare sau locuri de o frumuseţe magică sunt aduse în faţa cititorilor prin albume ca: ,,Pictori evrei din România”, ,,Sinagogi din România” (ediţii bilingve română şi engleză), ,,Victor Brauner – la izvoarele operei”, sau ,,Israel 60” şi ,,Ierusalim”.

La Editura Hasefer au văzut lumina tiparului şi diverse lucrări care ilustrează istoria şi viaţa comunităţilor evreieşti din România, precum şi evenimente marcante din viaţa evreilor români. De asemenea, găsiţi şi o utilă carte de bucate tradiţionale evreieşti ,,Ca la mama acasă”.

În speranţa că această scurtă descriere v-a trezit interesul, vă aşteptăm cât mai curând în marea familie a cititorilor Editurii HASEFER!