?>

Eseistica

La graniţa dintre filozofie şi literatură, eseurile au reflectat întotdeauna opiniile unor mari scriitori sau oameni de cultură, fără încorsetarea unui anumit tip mai ,,ştiinţific” de expunere a ideilor. Iar tocmai acest spectacol unic al ideilor ne face să citim cu plăcere cărţile, în general.

 

Din cărţile apărute:

,,Eseuri biblice”, de fostul şef-rabin al României Dr. Moses Rosen

,,Eseuri despre iudaism. Mărturii de ieri şi de azi”, de Eugen Relgis

,,Dificila libertate (Eseuri asupra iudaismului)”, de Emmanuel Levinas

,,Homo Loquens” – eseuri de filosofie umanistă, de Henri Wald

,,Autodenunţuri şi precizări” – eseuri socio-politice, de Radu Cosaşu

,,Clepsidra” – eseu despre pluralitatea timpurilor în iudaism, de Sylvie Anne Goldberg

,,Valorizări – eseuri, cronici, studii”, de Henri Zalis

,,Aventuri ale conştiinţei de sine. Scriitori evrei faţă-n faţă cu destinul lor” – eseuri literare, de Felicia Antip

,,Zbor aproape de pământ” – eseuri literare, de S. Damian

,,Vocaţia politică a Israelului”, de Alberto Castaldini