?>

Iudaica - Iudaism

Iudaismul este una dintre cele mai străvechi religii ale omenirii şi cea mai veche religie monoteistă.  A stat la baza altor două mari religii, creştinismul şi islamismul. A avut, de asemenea, şi o remarcabilă continuitate istorică pe parcursul a peste 3000 de ani. Bineînţeles, iudaismul desemnează religia, (numită şi mozaică), filozofia şi chiar stilul tradiţional de viaţă al poporului evreu, unul dintre puţinele popoare antice care şi-au păstrat neştirbită identitatea etnică. În contextul lipsei, timp îndelungat, până la apariţia Israelului modern, a unui teritoriu statal, liantul care a menţinut vie identitatea evreiască, dar şi limba ebraică, a fost tocmai învăţătura religioasă.

Prin colecţia Iudaica şi alte cărţi care intră în sfera generală a iudaismului, Editura HASEFER îşi propune să aducă la îndemâna cititorilor români inestimabilul tezaur de gândire şi filozofie al învăţaţilor evrei din diverse epoci, de la texte antice până la autori contemporani.

 

Din cărţile apărute:

 

„Talmudul” de A. Cohen

,,Iudaismul” de Isidor Epstein

,,Călăuza rătăciţilor” de Maimonide (Moses ben Maimon)

,,Celebrare biblică” de Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru pace

,,Celebrare talmudică” de Elie Wiesel

,,Celebrare hasidică”, de Elie Wiesel

,,Zohar – Cartea splendorii” (texte cabalistice comentate de G. Scholem)

,,Studii de mistică iudaică” de Gershom Scholem

,,Despre chipul mistic al divinităţii”, de Gershom Scholem

,,Din învăţăturile înţelepţilor evrei (II î.e.n – III e.n.) – o lectură modernă a cărţii Pirke Avot” de Rabi Rami M. Shapiro

,,Cântarea cântărilor” a Regelui Solomon – Antologia variantelor româneşti (1688-2008), ediţie îngrijită de Radu Cârneci

 „Dumnezeu în căutarea omului” de Abraham Joshua Heschel

,,Omul nu e singur” de Abraham Joshua Heschel

,,Şabatul”, de Abraham Joshua Heschel

,,Gog şi Magog” de Martin Buber

,,Povestirile Rabinului Nahman”, culegere de povestiri hasidice, de Martin Buber

,,Înţelepciunea Cabalei” de Alexandru Şafran

,,Israel şi rădăcinile sale”, de Alexandru Şafran

,,Mesianism şi mistică” de Moshe Idel

,,Hasidismul între extaz şi magie” de Moshe Idel

,,Lanţuri vrăjite” de Moshe Idel

,,Cheile identităţii iudaice” de Andre Neher

,,Iudaismul în timpurile moderne” de Jacob Neusner

,,Aventura limbajului” de Benjamin Gross

,,Sanctuar în inima mea”, de Şlomo Sorin Rosen