?>

 

Izvorâte din adâncul sufletului evreu, aceste câteva poveşti dovedesc puritatea intenţiilor şi frumuseţea moralei israelite, de-a lungul tuturor timpurilor. Autorul a păstrat savoarea acestor istorisiri provenite, unele, din cărţile sfinte şi străvechi, altele, din relatări ale tradiţiei, în familii, trecute din gură în gură şi fixate definitiv de vreun scriitor. Ele arată, în varietatea ei, viaţa pe care au dus-o evreii, prea adesea ameninţaţi în bunurile lor materiale şi în situaţia lor intelectuală şi morală.

Poveştile îl plimbă pe cititor în ţări din Asia şi din Europa, precum şi în alte locuri unde a fost împrăştiat poporul lui Israel în migraţiile lui seculare, şi ilustrează unitatea vieţii lui sociale şi religioase, în ciuda tuturor dramelor care l-au însoţit în miile de ani de existenţă.