?>

 

Evreii din Timişoara în perspectivă istorică este un studiu istorico-politic, economic şi literar al uneia dintre cele mai mari şi, în trecut, probabil cele mai prospere comunităţi evreieşti din România. Este o cronică detaliată, care acoperă peste trei secole, începând cu perioada dominaţiei turceşti, continuând cu cea a administraţiei austro-habsburgice şi ungare, a întregirii României de după primul război mondial cu Banatul, şi încheind cu note privind comunitatea mult redusă din zilele noastre.