?>

 

 

Cartea relatează despre copilăria şi tinereţea eroului principal, până ce acesta reuşeşte să emigreze în Israel.

 

Este o saga ce pune în evidenţă viaţa unei familii evreieşti în timpul comunismului, eforturile de a educa un copil conform legilor iudaice, dar şi celor care să îi permită să supravieţuiască într-o societate coruptă şi discriminatoare, ale cărei presiuni se finalizează, ca în atâtea alte cazuri, cu plecarea tânărului din România în Israel.

 

În acelaşi timp cu valenţele sale de saga, romanul are şi valoarea unei fresce sociale zugrăvite cu umor şi înţelepciune, fără văicăreli şi pilde agresive.

 

Eroul principal vine pe lume într-o familie de tineri evrei care au reuşit să supravieţuiască războiului, deşi tatăl a trecut şi printr-o deportare în Transnistria, de unde cu greu a scăpat cu viaţă.

 

Scenele din copilăria petrecută la Sibiu, din studenţia de la Brașov şi din perioada de stagiatură, ca şi aventurile tatălui care izbuteşte, prin relaţii personale, să salveze de la desfiinţare o întreprindere sibiană, căreia autorităţile comuniste îi hotărâseră sfârşitul, dificultăţile întâmpinate de tânărul care visa să ajungă în Israel, manifestările de antisemitism, dar şi cele de solidaritate umană dau savoare cărţii.