?>

Societăţi de binefacere evreieşti din judeţul Putna-Vrancea - Bogdan Constantin Dogaru

 

Bogdan Constantin Dogaru

Societăţi de binefacere evreieşti din judeţul Putna-Vrancea

(sfârşitul sec. XIX - prima jumătate a sec. XX)

Prezentare

Lucrarea este rezultatul unor cercetări întreprinse de autor în fondurile documentare de la Arhivele Naționale Vrance (Tribunalul Putna, Judecătoria Odobești, Prefectura Județului Putna, Poliția Orașului Focșani, Primăria Focșani). Prețioase informații s-au găsit și în presa evreiască și în publicațiile speciale ale vremii, care se păstrează și se conservă la Biblioteca Academiei Române din București și la Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iași.

Aceste societăți activau în două planuri: planul spiritual, fiind societăţi iniţiatice, cu o organizare bazată pe loji; şi planul profan, activând ca organizaţii filantropice.