?>

În perioada 19-22 aprilie 2018, F.C.E.R.- C.M. - Editura Hasefer participă la Bookfest Timişoara, în Centrul Regional de Afaceri Timişoara